Środowiskowe czynniki ryzyka. Jak miejsce zamieszkania wpływa na występowanie chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera?

W miarę starzenia się społeczeństw, choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera, stają się coraz większym wyzwaniem zdrowotnym na całym świecie. Pomimo znaczących postępów w badaniach nad tymi schorzeniami, ich dokładne…

Czytaj dalejŚrodowiskowe czynniki ryzyka. Jak miejsce zamieszkania wpływa na występowanie chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera?

Sztuczna Inteligencja w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. Nowe horyzonty medycyny.

Choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera, Parkinsona czy stwardnienie zanikowe boczne, stanowią obecnie ogromne wyzwanie dla współczesnej medycyny. Ich postęp prowadzi do stopniowego pogarszania się zdrowia pacjentów, ograniczając ich zdolność…

Czytaj dalejSztuczna Inteligencja w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. Nowe horyzonty medycyny.