Choroby neurodegeneracyjne są wśród nas. Warto się przebadać

Choroby neurodegeneracyjne są wśród nas. Warto się przebadać
Na rynku medycznym jest zapotrzebowanie na powszechnie dostępne badania przesiewowe w kierunku choroby Alzheimera i innych chorób neurodegeneracyjnych. Trwają prace nad dobrymi i skutecznymi rozwiązaniami, które byłyby łatwo dostępne i co ważne, wiarygodne, a także proste do wykonania. We współpracy z Laboratorium Diagnostycznym Medrex, w instytucie szukamy dobrych rozwiązań i możliwości wykonywania badań w kierunku wczesnego wykrycia większości chorób neurodegeneracyjnych.
Obecnie jest możliwość badania oznaczenia stężeń prekursorów białka tau i β-amyloidu czyli czynników odpowiedzialnych za objawy choroby Alzheimera, ale tylko z pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jest to stosunkowo trudny i kłopotliwy zabieg. Obecnie trwają poszukiwania innych metod, którymi będzie można posługiwać się w laboratorium, wykonując badania krwi czy moczu.

Badanie laboratoryjne za chwilę staną się powszechne
Jak do tej pory nie został wynaleziony skuteczny lek na chorobę Alzheimera ani też metoda diagnostyczna pozwalająca na postawienie diagnozy na podstawie mierzalnych parametrów. Na szczęście do laboratoriów diagnostycznych powoli wkracza metoda diagnostyczna oparta na testach typu Elisa oraz na tzw. mikromacierzach. Samo wykonanie badania jest stosunkowo proste. Pobieramy krew od pacjenta, tak jak do innych badań laboratoryjnych, a następnie laboratorium przygotowuje próbkę krwi zgodnie z wytycznymi producenta do wykonania oznaczeń danego białka i wykonuje oznaczenie. Wraz z Laboratorium Diagnostycznym Medrex przymierzamy się do wprowadzenia w takiej oferty. Wiadomo, że nie będzie ona tania, ale jeżeli nam się to uda, bylibyśmy pierwszym w regionie laboratorium, które mogłoby wykonywać tego typu diagnostykę.

Badanie wyszło pozytywne. I co dalej?
Pozytywny wynik oznacza, że stężenie badanego białka przekracza dopuszczalne normy, które są uzależnione od wieku i płci pacjenta.
Wszyscy się starzejemy, starzeją się nasze mózgi i organizmy, więc u każdego człowieka, nawet takiego, który nie wykazuje klinicznych objawów choroby, pojawiają się fragmenty białka tau, czy fragmenty β-amyloidu, których stężenia są oznaczalne. Jednak, zawsze istnieje granica normy, po przekroczeniu norm której każdy pacjent jest kierowany do lekarza specjalisty .

Czy badania wiążą się z jakimś ryzykiem i czy są wiarygodne?
Samo wykonanie badania nie jest obarczone ryzykiem większym niż zwykłe badanie morfologiczne.
Zawsze może zdarzyć się błąd laboratoryjny czy przedlaboratoryjny. Wiarygodność badań opartych na testach typu Elisa czy na tzw. mikromacierzach, które chcemy wprowadzić w naszym laboratorium, szacuje się na 99,9%. Wynik jest porównywalny z wynikami oznaczeń uzyskanymi z pobrania płynu mózgowo – rdzeniowego.

Kto powinien się przebadać?
Wszyscy ci, u których pojawią się objawy, mogące wskazywać początek choroby Alzheimera:

  • zaniki pamięci – częste powtarzanie pytań w krótkich odstępach czasu, zapominanie, problemy z przypomnieniem sobie niedawnych wydarzeń,
  • trudności w wykonywaniu dobrze znanych czynności,
  • problemy z mową – trudności w odnajdywaniu słów lub ograniczenia w rozumieniu mowy
  • słaba lub obniżona zdolność oceny sytuacji – przy robieniu zakupów, zarządzaniu pieniędzmi, błędy w liczeniu i sprawności umysłowej, trudności z ustaleniem bieżącej daty,
  • zmiany nastroju i zachowaniu – drażliwość, obojętność, apatia, depresja, brak dbałości o osobistą higienę,
  • wycofanie się z życia społecznego i zawodowego.

Badania w kierunku wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych bezwzględnie powinny wykonać osoby obciążone genetycznie. Im wcześniej, tym lepiej.

Odpowiednia suplementacja
Betula Forte to suplement diety, który został stworzony z myślą o kompleksowym wsparciu sprawności intelektualnej oraz usprawnieniu pracy mózgu. Jest on dostępny w województwie podlaskim, ale za chwilę pojawi się w aptekach w całej Polsce.
Betulina (z łac. Betula) to związek chemiczny naturalnie występujący w korze brzozy, nadający jej właściwy biały odcień. Jako substancja ma postać białego lub prawie białego, krystalicznego proszku. Właściwości betuliny znane były już w średniowieczu, potwierdzają to dostępne w europejskich księgach medycznych opisy właściwości produktów leczniczych. Rośliny zawierające betulinę stosowano w medycynie naturalnej i ziołolecznictwie nie tylko w Europie, ale także w Ameryce Północnej.

Jak wykazaliśmy w laboratoriach Biotomedu betulina ma działanie neuroochronne; chroni komórki tkanki mózgowej przed apoptozą (zaprogramowaną śmiercią komórki), ochraniając tym samy połączenia neuronalne i zachowując je w dobrej kondycji. Ponadto, betulina poprawia sprawność intelektualną, wspiera prawidłową pracę mózgu, łagodzi skutki stresu oksydacyjnego, wspiera funkcje poznawcze i procesy pamięciowe.
Wyniki przeprowadzonych przez nas badań eksperymentalnych na zwierzętach, przerosły nasze oczekiwania. Zaskoczyły nas, ale też dały nadzieję na przyszłość.

Choroba Alzheimera, jak inne choroby otępienne, to schorzenia nieuleczalne, ale możemy skutecznie spowolnić proces chorobowy poprzez odpowiednią suplementację i wczesną diagnozę. Choroby neurodegeneracyjne są wśród nas i musimy o tym pamiętać. Osoby, u których zaczynają występować objawy, wstydzą się do tego przyznać i bardzo skrupulatnie to ukrywają. Dlatego im wcześniej poddamy się diagnostyce i zaczniemy wspomagać się suplementacją, mamy szansę na dłuższe życie w dobrej kondycji.

Dr n. med. Agnieszka Zakrzeska, członek rady naukowej Instytutu Badawczo – Rozwojowego BIOTOMED w Białymstoku.