Pierwsze objawy choroby Alzheimera

Objawy początkowe w chorobie alzheimera

Spis treści

Fizjologiczny proces starzenia się jest niemal nierozłącznie związany z osłabieniem funkcji poznawczych. Osobom starszym znacznie trudniej jest uczyć się nowych rzeczy czy zapamiętywać dużą ilość informacji. Sytuacja staje się jednak znacznie bardziej skomplikowana w przypadku wystąpienia choroby Alzheimera. Jej pierwsze objawy z pozoru przypominają dolegliwości typowe dla podeszłego wieku, co dodatkowo utrudnia zauważenie problemu. Wczesna diagnostyka odgrywa natomiast bardzo ważną rolę, ponieważ umożliwia szybkie wdrożenie farmakoterapii w celu utrzymywania sprawności intelektualnej Pacjenta przez możliwie najdłuższy czas. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się zatem pierwszym sygnałom, które mogą świadczyć o postępującym procesie neurodegeneracyjnym.

1. Problemy z pamięcią krótkotrwałą

Osoby cierpiące na chorobę Alzheimera w pierwszej kolejności doświadczają trudności z przypominaniem sobie niedawnych wydarzeń bądź niedawno otrzymanych informacji. Zadają powtarzające się pytania w krótkich odstępach czasowych, odkładają przedmioty w nietypowe miejsca, a następnie nie mogą ich znaleźć, zapominają o zaplanowanych wyjściach bądź innych ważnych obowiązkach. Początkowo Pacjenci są w stanie radzić sobie z tymi problemami – stosują różne strategie kompensacyjne, takie jak ustawianie alarmów, sporządzanie notatek czy też proszenie bliskich o przypomnienie. W miarę rozwoju choroby strategie te okazują się natomiast nieskuteczne.

Warto podkreślić, że na początkowym etapie rozwoju choroby Alzheimera problemy z pamięcią mogą wydawać się błahe, a ponadto dotyczą one bieżących zdarzeń. Pacjent wciąż dobrze pamięta wydarzenia z dalekiej przeszłości, rozpoznaje członków rodziny i zna podstawowe informacje o samym sobie. Z tego powodu łatwo jest przeoczyć pierwsze objawy, co z kolei przekłada się na opóźnienie procesu diagnostycznego.

2. Zmiany w umiejętnościach językowych

Zdolności komunikacyjne osób cierpiących na chorobę Alzheimera także dość szybko ulegają pewnym przemianom. Ich bliscy mogą wówczas zauważyć trudności z wysławianiem się, znajdowaniem odpowiednich słów bądź budowaniem zdań. Pacjent zapomina poszczególnych wyrazów, a także nazw przedmiotów codziennego użytku. Z tego powodu również jest mu trudniej zrozumieć wypowiedzi swoich rozmówców lub czytane teksty – potrzebuje on na przykład przeczytać kilkukrotnie dany fragment, aby wyciągnąć z niego rzeczywisty sens. Problemy komunikacyjne bywają bardzo uciążliwe oraz przykre w skutkach, ponieważ często powodują, iż chory wycofuje się z życia społecznego. Aktywność społeczna jest natomiast ważna dla utrzymywania pożądanej kondycji mózgu. W przypadku wystąpienia takich trudności warto zatem zastanowić się nad uczestnictwem w grupach wsparcia lub w spotkaniach z psychoterapeutą.

3. Zaburzenia orientacji w terenie

Pacjenci z chorobą Alzheimera mogą już na początkowym etapie rozwoju opisywanej przypadłości doświadczać zaburzeń orientacji w terenie. Osobom, u których rozpoczął się proces neurodegeneracji w mózgu, coraz trudniej jest przemieszczać się w mniej znanych okolicach. Problemem staje się również interpretacja map, co prowadzi do częstego gubienia się. Chorzy stają się zatem coraz mniej mobilni, gdyż nie potrafią samodzielnie podróżować. Warto przy tym mieć świadomość faktu, iż zaburzenia orientacji w terenie z czasem postępują – Pacjenci na późniejszym etapie rozwoju choroby Alzheimera mogą nie rozpoznawać dobrze znanych miejsc, nawet własnego mieszkania.

4. Trudności z koncentracją

Problemy ze skupieniem się na aktualnie wykonywanej czynności również mogą świadczyć o postępującym obumieraniu komórek nerwowych. Dla choroby Alzheimera charakterystyczna jest niemożność powrotu do przerwanej czynności w przypadku rozproszenia uwagi. Dezorganizacja myśli wynika z uszkodzenia obszarów mózgu odpowiedzialnych za procesy poznawcze. W ich wyniku realizacja obowiązków, chociażby zawodowych, staje się dla Pacjenta coraz większym wyzwaniem i wymaga poświęcenia znacznie większej niż dotychczas ilości czasu. Ponadto chorzy często doświadczają nadmiernego pobudzenia i uczucia dezorientacji, co dodatkowo wpływa na pogorszenie zdolności koncentracji.

5. Trudności z podejmowaniem prostych decyzji

Zaburzenia funkcji poznawczych dają o sobie znać w różnych obszarach życia – w wyniku tego chorzy mają problemy z realizacją wielu codziennych czynności. Mowa tu między innymi o robieniu zakupów, opłacaniu rachunków, liczeniu, ustalaniu bieżącej daty, organizowaniu przyjęć. Trudności pojawiają się także w trakcie przygotowywania posiłków – chory nie potrafi odpowiednio skoordynować czynności, dobrać potrzebnych składników czy też określić ich optymalnych proporcji.

Obniżona zdolność oceny sytuacji przekłada się na konieczność coraz częstszego korzystania z pomocy członków rodziny. Wsparcie bliskich odgrywa ważną rolę w zapobieganiu izolacji oraz poczuciu wykluczenia z życia społecznego. Istotne jest, aby otoczenie chorego wykazało się szczególną wyrozumiałością wobec Pacjenta, ponieważ choroba Alzheimera powoduje również trudności w przewidywaniu, na przykład konsekwencji pewnych zachowań. Pacjent może reagować impulsywnie na różne zdarzenia, postępować w sposób nierozsądny bądź nieodpowiedzialny.

Co zrobić po zauważeniu pierwszych objawów choroby Alzheimera?

Jeśli zauważamy u siebie lub u bliskiej osoby pierwsze objawy choroby Alzheimera, powinniśmy jak najszybciej udać się do lekarza pierwszego kontaktu. Podstawę stanowi wówczas odpowiednia diagnostyka, która pozwoli stwierdzić, co jest przyczyną osłabienia funkcji poznawczych. Należy bowiem mieć świadomość faktu, iż podobne objawy mogą świadczyć na przykład o obecności guza mózgu.

W przypadku otrzymania diagnozy choroby Alzheimera należy stosować się do zaleceń lekarza oraz przyjmować przepisane leki. Wprawdzie nie ma obecnie skutecznej metody leczenia tej przypadłości, jednak dostępne możliwości terapeutyczne zauważalnie poprawiają jakość życia – służą przede wszystkim łagodzeniu objawów oraz spowalnianiu ich progresji. Warto zaplanować również zbilansowaną dietę, zastanowić się nad wdrożeniem dodatkowej suplementacji (pozytywne rezultaty może zapewnić suplement diety BetulaForte), a także zwiększyć codzienną aktywność fizyczną i umysłową.

Źródła:

• Bidzan L., „Farmakologiczne leczenie choroby Alzheimera – współczesne możliwości”, Via Medica, nr 2 (17), 2020;
• Borkowska A., Daniluk J., „Zaburzenia funkcji poznawczych i depresja w chorobie Alzheimera, zagadnienia neurobiologiczne”, Via Medica, nr 2 (5), 2008;
• https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/11-sygnalow-ktore-wskazuja-na-alzheimera;
• https://www.nowafarmacja.pl/blog/alzheimer-co-to-jest-oraz-jakie-sa-pierwsze-objawy-i-stadia-choroby;
• https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-neurologiczne,wczesny-sygnal—ze-alzheimer-zaatakowal-mozg–zwroc-uwage–jak-gotujesz,artykul,81367910.html.

Przeczytaj również: Ziołolecznictwo a choroby neurodegeneracyjne

Betula Forte


Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Jakie są pierwsze objawy choroby Alzheimera?

Pierwsze objawy mogą obejmować problemy z pamięcią krótkotrwałą, zmiany w umiejętnościach językowych, zaburzenia orientacji w terenie, trudności z koncentracją oraz problemy z podejmowaniem prostych decyzji.

Czym różnią się problemy z pamięcią przy chorobie Alzheimera od normalnych objawów starzenia?

W przypadku Alzheimera problemy z pamięcią dotyczą głównie nowych informacji i są poważniejsze niż typowe zapomnienia związane z wiekiem.

Jak choroba Alzheimera wpływa na umiejętności językowe?

Pacjenci mogą mieć trudności z wyszukiwaniem odpowiednich słów, budowaniem zdań oraz rozumieniem mowy i tekstu.

Co robić, jeśli podejrzewamy u siebie lub bliskiej osoby Alzheimera?

Należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem w celu przeprowadzenia diagnozy i ewentualnego wdrożenia leczenia.

Jakie działania mogą pomóc w opóźnieniu rozwoju choroby Alzheimera?

Ważna jest odpowiednia diagnostyka, stosowanie się do zaleceń lekarza, zdrowa dieta, aktywność fizyczna i umysłowa oraz suplementacja po konsultacji z lekarzem.